Administrator danych osobowych, którym jest NORD WALK Aleksander Wilanowski, ul. Michała Płońskiego 79, lok. 2, 54-002 Wrocław, NIP: 924-174-04-47, Regon: 020402220 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu ustalenia z Panią/Panem możliwego terminu rezerwacji pobytu w Domu w Gajówce, przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do kontaktu z klientem w celu zawarcia umowy najmu krótkoterminowego oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych od Użytkowników oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym https://nordicsklep.pl.

2.    Administratorem danych osobowych jest Nord Walk Aleksander Wilanowski, numer NIP: 9241740447, REGON 020402220 (dalej: „ADO”).

3.    Użytkownik może skontaktować się z ADO, poprzez pocztę: ul. Michała Płońskiego, nr 7-9, lok. 2, 54-002 Wrocław lub pocztę e-mail: a.wilanowski@gmail.com.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2.    Dane osobowe uzyskujemy podczas wypełniania przez Państwa formularza w zakładce KONTAKT. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania usługi wnioskowanej przez klienta.

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. ustalenia możliwego terminu rezerwacji pobytu w Domu w Gajówce  - przez czas kontaktowania się,

b.  zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;

c.  wykonania spoczywających na ADO obowiązkach prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;

- przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na ADO obowiązku prawnego;

4.      Podstawą prawną przetwarzania przez ADO danych osobowych jest:

a.   art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;;

b.  art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;

c.   art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

5.    Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową.

6.    ADO informuje, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7.    Użytkownik uprawniony jest do:

a.  żądania od ADO dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.  żądania od ADO przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;

c.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO;

8.    Nadto Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

9.    Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 7 powyżej, Użytkownik winien przesłać stosowny dokument do ADO poprzez pocztę tradycyjną lub pocztę elektroniczną.

 

§ 3. INFORMACJE O COOKIES (CIASTECZKA)

1.    W czasie wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem z Serwisu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny, służąc optymalizacji korzystania z witryny. W Serwisie stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2.    Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

3.    Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

4.    Po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Polityka prywatności w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej Serwisu tj. od dnia 25 maja 2018 roku.

2.    ADO jest uprawniony do zamiany polityki prywatności z ważnych powodów (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług w  Serwisie) informacja o zmianie pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej polityki prywatności w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej polityki prywatności.

 

- rejestrowania się / zakładania kont.

 

 

Pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera użytkownika, akceptacja plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie nie oznacza udostępniania przez użytkownika informacji osobistych.

 

Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:

Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje z a pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik na poziomie ustawienia przeglądarki może samodzielnie określić preferencje dotyczące plików cookies. Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie Cookies jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.